*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

Posts Tagged ‘خريد اينترنتي کادو سالگرد ازدواج مردانه’

هديه مناسب روز معلم

خريد اينترنتي کادو سالگرد ازدواج مردانه مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي. هداياي نامزدي چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان […]

ساعت قيمت براي 12ساله دختر

بهتربن کادوي تولد براي بچه 2 ساله چيست؟ خدايا هر که با من آشنا شد دو روزي ديد و زود از من جدا شدنمي دانم از اول بي وفا بود و يا نازش کشيدم بي وفا شد کادو خيلي باکلاس براي دوست پسر ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو […]

كادو براي تولد

کادو براي فروردين درد دارد … وقتي چيزي را کسر ميکني که با وجودت جمع زده اي !! آقايان با چه هديه اي خوشحال مي شوند ؟ بي وفايي کن وفايت مي کنندبا وفا باشي خيانت مي کنندمهرباني گرچه آيينه ي خوشيستمهربان باشي رهايت مي کنند

بهترين دوست براي يک دختر

هداياي نامزدي اين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آم

براي روز زن هديه چي بگيرم

ليست هديه تولد براي دختر ها اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود خريد اينترنتي هديه […]

کادوي تولد خانم

چه هديه اي براي شوهر دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام بهترين هديه تولد براي آقايان متولد مهر کسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به […]

بهترين هديه براي دختر 10 ساله

فروش هديه عاشقانه رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بوداين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود كادو مناسب ولنتاين دختر نگران اشک‌هايم نباش !از لبخندم بترسکه معنايش اشک‌هاي فرداي توست…………!

کادو تولد چي بگيرم؟

کادو براي تولد نامزد آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود يادي ز ليلي نكند خريد هديه براي دختران دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

WordPress