*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

Posts Tagged ‘خريد اينترنتي هديه ازدواج’

يه کادوي خوب

روز زن چي بگيرم براي نامزدم ؟ دلم تنگ استدلم تنگ استدلم اندازه حجم قفس تنگ استسکوت از کوچه لبريز استصدايم خيس و باراني استنمي دانمچرا در قلب منپاييزطولاني است هديه مناسب براي خانمها نفرين به تو که با زيباترين نقاب به چهره دوست درامدي. نفرين بر آن مرامي که اينگونه به اعتمادم خيانت کردنميبخشمت

جه كادويي براي زن بخريم؟

خريد اينترنتي هديه ازدواج آنان که عشق من را به بهانه ي عشق ديگر گم کردند !باشد که اين بهانه سايه نفريني باشد بر خط به خط کتاب زندگيتان. فروشگاه کادو و هد يه نه بلبل خواهد ز بوستان ها جدائي / نه گل دارد خيال بي وفائيوليکن چرخش چرخ ستمگر / زند بر هم […]

هديه مناسب براي مرد

خريداينترنتي هديه اين جمله هميشه يادت باشه : زندگي گل سرخي است که گلبرگهايش خيالي وخارهايش واقعي است کادو براي دختر آئين عشق بازي دنيا عوض شده استيوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده استآن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيداکنون به خانه آمده اما عوض شده است

معرفي يک هديه ي خوب براي دوست دختر

خريد اينترنتي هديه ازدواج درويش کوچه هاي تنهاييم، کاسه ي گدايي مرا سکه ي نگاه تو کافيست كادو براي آقايان شکست ممکن است يک خوشبختي در لباس بدبختي باشد.

خريد اينترنتي هديه خانم ها

هديه براي مردها از فراق تو مرا هر نفسي صد آه است ، از تو غافل تيستم اي دوست خدا آگاه است . . . خريد اينترنتي هديه ازدواج شبي از شبها تو به من گفتي كه شب باش: من كه شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به اميدي كه تو فانوس […]

خريد اينترنتي هديه عاشقانه

خريد هديه تولد براي دختر تو صادقانه گفتي در خانه قلبت هيچ جايي براي من نيستمن بر قلب سنگي ات بوسه مي زنم که با من صادق بود خريد اينترنتي هديه ازدواج خداحافظ طلوعم / خداحافظ غروبمخدا حافظ تو اي تنها اميدم / خداحافظ تو اي تنها اميدم . . .

بهترين هديه براي دوست دخترم

چه هديه اي براي شوهرم مناسب تر است؟ اينجا براي از تو نوشتن هوا کم است / دنيا براي از تو نوشتن مرا کم است / گاهي تو را کنار خود احساس ميکنم / اما چقدر دل خوشي خواب ها کم است خريد اينترنتي هديه ازدواج رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته […]

بهترين هديه براي دوست دخترم

هديه براي خانم تنهايي ما غمگين است / درد دوري به دلم سنگين است / ياد ايام گذشته به دلم / زنده باد که چقدر رنگين است بهترين کادو براي دختران چيست هرچه دلتنگي هست ، حرفهايي که گره در گره است ، تو بيا تا به همان بوسه اول برود

کادومخصوص پسر

کادويي مناسب خانمها دلم را مبتلايت کرده بودمخودم را خاک پايت کرده بودمندانستم که بي مهري وگرنههمان اول رهايت کرده بودم ! خريد اينترنتي هديه ازدواج صدايم در برابر صدايت بي صداست، چشمانم در برابر چشمانت نابيناست، خنده هايم در كنار خنده هايت خاليست، پس بدان بي تو هيچم، تنهايم نگذار تا با تو هم […]

چه هديه اي دختران را خوشحال ميکند

پيشنهاد هديه براي خانمها هنوز نيامده اي خداحافظ ؟تقصير تو نيستهميشه همين گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان مي دهم خريدن هديه براي دوست دخترم براي مردن ، افتادن از هيچ ارتفاعي لازم نيست….. فقط کافيست از چشم تو بيافتم

WordPress