*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

Posts Tagged ‘خريداينترنتي هديه’

کادوي مناسب و ارزون براي پسر

کادو براي نامزد نکند قاصدکي را که برايم فرستادي بازيچه دست کودکي بازيگوش شده که اينچنين دل تنگم بي خبر مانده؟ خريد هديه شيک دل ما که شکست کسي صدايش نشنيد اري دل مرد بي صدا مي شکندحالا که بشکن بشکهاميدوارم يکي هم ماله تورو بشکنه

کادو براي تولد شوهر

خريداينترنتي هديه ميلاد تو شيرين ترين بهانه ايست که مي توان با آن به رنجهاي زندگي هم دل بست و در ميان اين روزهاي شتابزده عاشقانه تر زيست. ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر مي گويم بهترين متن خاطره براي يك دوست يک تکه بلور از جنس حضور / يک […]

هديه مناسب براي مرد

خريداينترنتي هديه اين جمله هميشه يادت باشه : زندگي گل سرخي است که گلبرگهايش خيالي وخارهايش واقعي است کادو براي دختر آئين عشق بازي دنيا عوض شده استيوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده استآن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيداکنون به خانه آمده اما عوض شده است

هديه تولد براي يه دختر

انتخاب هديه براي آقايان ميلاد تو شيرين ترين بهانه ايست که مي توان با آنبه رنجهاي زندگي هم دل بستو در ميان اين روزهاي شتابزده عاشقانه تر زيست.ميلادتو معراج دستهاي من استوقتي که عاشقانه تولدت را شکر مي گويم کادوي اشنايي دارم فکر ميکنم امروز چه روزيه؟تو يادته؟حس ميکنم يه خبرايي هست!بيخيال چيزي يادم نمياد……ستاد […]

دفترچه هاي خاطرات زيبا براي خريد

خريد هديه براي آقايان زمان ! به من آموخت که : دست دادن معني رفاقت نيست … بوسيدن قول ماندن نيست … و عشق ورزيدن ضمانت تنها نشدن نيست خريداينترنتي هديه مرا هم ياد کن آن شب که من در زير خاک سرد تنهايم . . .

هديه براي مردان اسفند

پيشنهاد هديه براي خانمها گفتي نفرين ميکني ؟گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ ** اندازه من دوستت نداشته باشه….هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ ** اندازه من دوستت نداشته باشه….. هديه تولد شيک واسه آقايون گوهر دل را نزن بر سنگ هر ناقابلي ، صبر کن پيدا شود گوهر شانس قابلي […]

يک هديه ارزان قيمت

فروش اينترنتي بهترين کادوي تولد نه از خاکم نه از بادم ، نه در بندم نه آزادمنه آن ليلا ترين مجنون ، نه آن شيرين نه فرهادمفقط مثل تو غمگينم ، فقط مثل تو دلتنگماگر آبي تر از آبم ، اگر همزاد مهتابمبدون تو چه بي رنگم ، بدون تو چه بي تابم . . […]

خريد هديه براي دختر

بهترين كادوي تولد براي دختر 16ساله تا که بودين ، نبوديم کسي کشت ما را غم بي هم نفسيتا که خفتيم همه بيدار شدند تا که مرديم همگي يار شدندقدر آن شيشه بدانيد که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست هديه براي مردها گفتي نفرين ميکني ؟گفتم نه …فقط از خدا مي […]

متن زيبا براي دفترچه ي خاطرات

دفترچه هاي خاطرات زيبا براي خريد بوديم و کسي پاس نمي داشت که هستيم باشد که نباشيم و بدانند که بوديم کادوي اينترنتي تولد نگاه تو سيب است و من نيوتني بيچاره بي خواب از کشف جاذبه

بهترين هديه براي دختران متولدين دي

بهترين جمله براي دادن کادو در روز تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک همسران متولدين اسفند ماه هديه اي از آسمان براي؛روز تولدت رسيد.و ديدم هيچ چيزگلم راجز عشقلايق نيست.تولدت مبارک

WordPress