*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

Posts Tagged ‘بهترين هديه روز تولد نامزد شما’

کادو براي تولد شوهر

خريداينترنتي هديه ميلاد تو شيرين ترين بهانه ايست که مي توان با آن به رنجهاي زندگي هم دل بست و در ميان اين روزهاي شتابزده عاشقانه تر زيست. ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر مي گويم بهترين متن خاطره براي يك دوست يک تکه بلور از جنس حضور / يک […]

هديه مناسب روز زن

شيرازان خوشا صبحي که چون از خواب خيزمبه آغوش تو از بستر گريزمگشايم در به رويت شادمانهرخت بوسم ، به پايت گل بريزم هديه تولد پيشنهاد تو به من گفتي مي موني چي شد امشب تو ميري تو به من قول داده بودي ديدي موندم تو اسيري

هديه تولد همسر

بهترين هديه روز تولد نامزد شما در خدمت خلق زندگي ما را کشتواندر پي تان دوندگي ما را کشتهم منت روزگار و هم منت خلقاي مرگ بيا که زندگي ما را کشت هديه تولد براي پسرها.خريد يک ست کامل وارزان اي برادر قصه چون پيمانه استمعني اندر وي به سان دانه استدانه معني بگيرد مرد […]

خريد کادوي عاشقانه

بهترين هديه روز تولد نامزد شما سر سرگشته*ام سامان ندارهدل خون گشته*ام درمان ندارهبه کافر مذهبي دل بسته ديرمکه در هر مذهبي ايمان نداره بهترين هديه براي نامزد زن بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان […]

براي روز زن هديه چي بگيرم

فروش کادو خوشا آنان كه هر شامان ته وينندسخن با ته گرند با ته نشينندمو كه پايم نبي كايم تو وينمبشم كانان بوينم كه ته وينند هديه براي متولدين ماههاي مختلف كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار گرچه ربيع است ليك در هر سالنبوده است به […]

خريدهديه پستي براي نامزد

به نظر شما بهترين هديه براي روز معلم چيه؟ صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش راخوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي خريد کادوهاي زنانه براي هديه دادن تولد گر بوسه مي خواهي بيا يک نه دو صد بستان برو اينجا تن بي جان بيا ،زين جا سراپا جان برو صد بوسه تر […]

خريد يک هديه واسه دوست

کادوي تولد فانتزي براي مردان مکن کاري که بر پا سنگت آيدجهان با اين فراخي تنگت آيد،چو فردا نامه خوانان نامه خوانندتو را از نامه خواندن ننگت آيد بهترين هديه روز تولد نامزد شما روزگار گله مندي شده است من بگيرم تو بخندي شده است از دلم ياد نکردي شايد عشق هم سهميه بندي شده […]

کادوي مناسب آقايان

خريد بهترين هديه براي تولد آقايان شايد اين قسمت من بود كه بي كس باشمكه به جز سايه مرا با خبري نيست كه نيست بهترين هديه روز تولد نامزد شما به دريا شكوه بردم از شب دشت وزين عمري كه تلخ تلخ بگذشت به هر موجي كه مي گفتم غم خويش سري ميزد به سنگ […]

کادو براي تولد نامزد

بهترين هديه روز تولد نامزد شما عزيزاني كه اندر مرغزاريدز ياران گذشته ياد اريدسوي نرگس رويد اهسته ترسمكه پا بر چشم دلداري گذاريد بهترين کادو براي تولد مرد خرداد ماهي سهم چشماي تو بودن توي دنيا هر چي داشتم واســه خاطــر نـــازت جــونمو گـــرو گــذاشتـــم

خريد كادوي شيك براي مغازه

كادوي تولد مناسب آقايان دوبيتي تبريک تولداز همان روزي که پاي تو به اين دنيا رسيدغصه هايم يک به يک از قلب و جانم پر کشيدروز ميلاد تو دنيا يک صدا خنديده بوداسمان در مقدمت باران گل باريده بودتولدت مبارک بهترين هديه تولد براي دختر اسفند جشن ميلادت را به پرواز مي رومدراين خانگي ترين […]

WordPress