*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

Posts Tagged ‘بهترين كادوهديه’

کادوي خوب

کادومورد علاقه مرد متولد دي ماه از دست عزيزان چه بگويم گله اي نيست گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نيست به نظر شما بهترين هديه براي روز معلم چيه؟ رها کردي غم بي رنگي ام را دل ساحل نشين سنگي ام را دوبيتي هم اگر باشي از امشب نمي بخشم به تو […]

خريد اينترنتي هديه براي دختر بچه

هديه هاي مختلف خداوندا مرا از لطف درياب دگر با من نمانده طاقت و تاب به بيداري چه محرومم ز وصلش ميسر كن به من رويش تو در خواب بهترين كادوي تولد براي دختر متولد ارديبهشت درين غــــربت ســـرا اشکـــي بــريـــــــزم زنــــــم خنجــــر به قلب پـــــــــــر ستيــزم اگــــــر روزي ببينــــم شـــــــام هـــــــرات کنـــــم سجــــده تـــــو […]

خريداينترنتي هديه

هديه جشن تولد براي خانم سر سرگشته*ام سامان ندارهدل خون گشته*ام درمان ندارهبه کافر مذهبي دل بسته ديرمکه در هر مذهبي ايمان نداره بهترين كادوهديه دو صد دانه در اين محفل سخن گفتسخن نازکتر از برگ سمن گفتولي با من بگو ان ديده ور کيستکه خاري ديد و احوال چمن گفت

متن مناسب براي دفتر خاطرات

هديه روزتولد زنم جز نقش تو در نظر نيامد ما راجز کوي تو رهگذر نيامد ما راخواب ارچه خوشامد همه را درعهدتحقا که به چشم در نيامد ما را خريد پستي بهترين شال هاي سال 90 جدا از رويت اي ماه دل افروزنه روز از شو شناسم نه شو از روزوصالت گر مرا گردد ميسرهمه […]

هديه نامزدي

هديه تولد دخترانه من و اين دو روز عمري که به زيستن نيرزد پس از آنکه من نباشم به گريستن نيرزد خريد کادوهاي زنانه براي هديه دادن تولد برگ سرد پاييز و مي بينيكه روي شونهام دارن ميشننميترسم از اون روزي كهديگه تو رو واسه هميشه نبينم

هديه به بهترين کسي که دوست داري

فروشگاه هداياي مناسبتي تو به من گفتي مي موني چي شد امشب تو ميري تو به من قول داده بودي ديدي موندم تو اسيري کادو شيک عاشقان را بگذاريد بنالند همه مصلحت نيست که اين زمزمه را خاموش کنيد

هديه اي براي خانمهابا خريد اينترنتي

چه هديه بگيريم افسوس که عمر در بطالت بگذشت با بار گنه بدون طاعت بگذشت فردا که به صحنه مجازات روم گويند که هنگام ندامت بگذشت چي براي سورپرايز کردن نامزدم بخرم کي باشد و کي باشد و کي باشد و کيمي باشد و مي باشد و مي باشد و ميمن باشم و من باشم […]

WordPress